EPR logo

ELTE
elektrooniline tekstilugemissüsteem

Tekstilugemissüsteem on mõeldud kasutamiseks nägemispuudega inimestele. Süsteemi saavad kasutada Eesti Pimedate Raamatukogu registreeritud lugejad.

Tõmba lugeja

Kuula kasutusjuhendit

Uue teksti lisamine

Vt ka veebipõhine uudiselugeja

Eesti Keele Instituudi logo

Lugemissüsteem on välja töötatud Eesti Keele Instituudis.

Märkused ja ettepanekud meiliaadressil TTS@eki.ee